Voorwoord bestuurder

1
Op 1 april 2020 ben ik begonnen als bestuurder van GGMD. Dit was tijdens het begin van de coronacrisis. Deze crisis heeft een grote impact gehad op cliënten en medewerkers van GGMD. Hierdoor is onze belangrijkste doelstelling, het bieden van professionele zorg, begeleiding en behandeling aan mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben, niet in het gedrang gekomen. Mijn waarnemingen en bevindingen van de eerste maanden bij GGMD (100 dagen observatie) heb ik gedeeld met de medewerkers in een digitale tour langs alle teams.

In dit jaarverslag neem ik u mee in de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van 2020. In plaats van alleen een geschreven document hebben we nu een online publicatie gemaakt. Hierbij zetten we een collega in die de hoofdstukken introduceert in gebarentaal. Daarnaast geef ik graag een doorkijkje naar het jaar 2021.

Hetty van Oldeniel
Bestuurder GGMD
1

Beste lezer,

Op 1 april 2020 ben ik begonnen als bestuurder van GGMD. Mijn waarnemingen en bevindingen van de eerste maanden bij GGMD (100 dagen observatie) heb ik gedeeld met de medewerkers in een digitale tour langs alle teams. Tijdens deze tour hebben we met elkaar gesproken over: Waar komt GGMD vandaan? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Dit was een waardevol traject en ook een goede manier om meer in verbinding te komen met elkaar. Mijn bevindingen heb ik uiteraard ook gedeeld met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht (RvT).

Hoe kijk ik terug op 2020?

Starten als bestuurder tijdens de uitbraak van het Covid-19-virus is bijzonder. Dit had en heeft een grote impact op de zorg aan de cliënten en het kunnen uitvoeren van je werk. Het thuis bezoeken van cliënten en groepssessies zijn bijvoorbeeld niet of beperkt mogelijk.
Het jaar 2020 heeft de ongelooflijke veerkracht laten zien die de medewerkers van GGMD en haar cliënten hebben. In zeer korte tijd heeft GGMD haar dienstverlening omgezet naar een digitale manier van werken. Hierdoor is onze belangrijkste doelstelling, het bieden van professionele zorg, begeleiding en behandeling aan mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben, niet in het gedrang gekomen. Uiteraard blijft fysiek contact met elkaar belangrijk. GGMD wil daarom in de toekomst de hulpverlening via beeldbellen combineren met hulpverlening op kantoor of bij de client thuis.

De getoonde veerkracht van alle collega’s geeft mij vertrouwen voor de toekomst van GGMD. Wij gaan als zelfstandige organisatie verder. We hebben een gezonde financiële situatie en er is continuïteit in management en bestuur. Cliënten waarderen GGMD met een 7,7 (in coronatijd). Deze ruime voldoende is een mooie beloning voor het werk dat wij hebben uitgevoerd. Ook gemeenten en verzekeraars zijn tevreden.

In dit jaarverslag neem ik u mee in de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van 2020. Daarnaast geef ik graag een doorkijkje naar het jaar 2021. Het is tijd om extra stappen te zetten en te werken aan een krachtig en wendbaar GGMD. In plaats van alleen een geschreven document hebben we nu een online publicatie gemaakt. Lieke Vlasveld introduceert deze hoofdstukken in NGT.

Veel leesplezier!

Hetty van Oldeniel
Bestuurder GGMD

Lees ook:

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster