Hoofdstuk 5

1
Vooruitkijken naar 2021

GGMD heeft de afgelopen jaren te weinig aandacht kunnen besteden aan het bouwen van een krachtige en wendbare organisatie. Hiervoor hebben we nu wel de mogelijkheid. In 2021 staan twee trajecten centraal binnen GGMD: 

1.  Strategietraject: Anders kijken, nieuwe kansen

GGMD heeft een duidelijke koers nodig; het moet helder zijn waar GGMD voor staat en welke (kern)waarden leidend zijn in het denken en doen

2.  Projecten ‘de basis op orde’

In 2021 (en 2022) wordt aan de hand van een aantal projecten een stevig fundament gelegd vanuit waar de organisatie zich verder kan ontwikkelen. Voorbeelden van deze projecten zijn Digitalisering & informatisering,  Mens- en organisatieontwikkeling (tweetalige organisatie’ en ‘Persoonlijk leiderschap’) en Zorgprogrammering

Elk project heeft een projectmanager die een projectplan opstelt.
1

Vooruitkijken naar 2021

Op weg naar een krachtig en wendbaar GGMD

GGMD heeft de afgelopen jaren te weinig aandacht kunnen besteden aan het bouwen van een krachtige en wendbare organisatie. Daar hebben we nu wel de mogelijkheid toe. GGMD wil een onmisbare partner in de keten zijn, met een goed imago, en heeft als werkgever de verantwoordelijkheid om een werkomgeving te garanderen die prettig, veilig, uitdagend en toekomstbestendig is.

Om focus aan te brengen is in het jaarplan 2021 een aantal succesbepalende factoren benoemd die van belang zijn voor GGMD:

 1. Eigen regie en zelfredzaamheid cliënten
 2. Actief op het gebied van kwaliteitsverbetering- en borging
 3. Kennisontwikkeling- en deling
 4. Professionele, ondernemende en trotse professionals
 5. Aantrekkelijk en inspirerend werkgever
 6. Stabiele (financiële) organisatie met ruimte voor ontwikkeling
 7. Onmisbare partner in de keten
 8. GGMD is bekend en heeft een goed imago

1
Het is de bedoeling dat de projecten en activiteiten die in 2021 worden ondernomen zoveel mogelijk bijdragen aan de realisatie van deze succesbepalende factoren.

In 2021 staan twee trajecten centraal binnen GGMD:

 1. Strategietraject: Anders kijken, nieuwe kansen
 2. Projecten ‘de basis op orde’

1
Strategietraject: Anders kijken, nieuwe kansen

GGMD heeft een duidelijke koers nodig; het moet helder zijn waar GGMD voor staat en welke (kern)waarden leidend zijn in het denken en doen. Hoe het GGMD-van-(over)morgen eruit ziet en wat onze ambitie is voor de komende jaren, weten we nog niet. Dat gaan we  gezamenlijk ondervinden en bepalen tijdens het strategietraject in 2021. Er wordt een strak proces doorlopen om te komen tot een wendbare organisatie waarbij de klantbehoefte weer centraal staat. De stappen die we gaan zetten worden ondersteund met coaching, workshops en een communicatieplan. Leidinggevenden, professionals en andere sleutelpersonen binnen de organisatie worden betrokken. Het traject wordt begeleid door een extern deskundige.

Aan het einde van dit ontwikkeltraject in 2022 heeft GGMD een duidelijk toekomstbeeld met heldere en herkenbare (kern)waarden en een aansprekend profiel voor cliënten en medewerkers.

Projecten in 2021 en 2022

In 2021 (en 2022) wordt er aan de hand van een aantal projecten een stevig fundament gelegd vanuit waar de organisatie zich verder kan ontwikkelen:

De basis op orde

 • Optimalisatie Elektronisch cliënten dossier (Careweb)
 • Datakwaliteit op orde
 • Verbeteren clienttevredenheidsonderzoek (CTO inclusief ROM)
 • Verbeteren declarabiliteit en agendaplanning
 • Mens- en organisatieontwikkeling (tweetalige organisatie’ en ‘Persoonlijk leiderschap’)
 • Zorgprogrammering
 • Strategische en toekomstgerichte huisvesting
 • Documentbeheersysteem

1
Aan ieder project is een projectmanager toegewezen die een projectplan opstelt. De projecten worden op een professionele en kort cyclische manier uitgevoerd en aangestuurd.

GGMD als tweetalige organisatie

GGMD is een tweetalige organisatie. Dove, slechthorende en horende medewerkers werken samen. Dit heeft als meerwaarde dat we ervaringsdeskundigen kunnen inzetten bij de begeleiding en behandeling van onze cliënten. Dit is iets waar we trots op zijn. De medewerkers van GGMD weten wat het is om doof of slechthorend te zijn. Ongeveer een kwart van de medewerkers is zelf doof of slechthorend. Anderen kunnen zich door hun werk goed voorstellen hoe dat is. De medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. We streven ernaar dat alle (zorg)medewerkers gebarentaal leren. Nieuwe collega’s volgen een cursus Dovencultuur.

Ook in 2021 verdient de tweetaligheid van de organisatie zeker nog aandacht. Daarbij is het van belang dat niet alleen cliënten maar ook de medewerkers van GGMD een tweetalige organisatie ervaren waarin zij zich erkend en herkend voelen waardoor zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Medewerkers kunnen zich ontwikkelen, nemen verantwoordelijkheid en ervaren eigenaarschap. Medewerkers voelen zich onderdeel van een team en van GGMD.

Lees ook:

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster