Hoofdstuk 1

1
Onze visie en ambitie

In dit hoofdstuk gaan we in op wie GGMD is en waar GGMD voor staat. GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij zijn een landelijke organisatie en bieden begeleiding (woonbegeleiding, maatschappelijk werk en opvoedtraining), behandeling (GGZ) en communicatietraining aan volwassenen, kinderen en ouderen bij wie er sprake is van:

  • doofheid (vroegdoof, laatdoof, plotsdoof of doofblind)
  • slechthorendheid
  • of een ander hoorprobleem (zoals tinnitus, hyperacusis of de ziekte van Ménière).
    1

Onze visie en ambitie

Wie is GGMD en waar staat zij voor?

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij zijn een landelijke organisatie en bieden begeleiding (woonbegeleiding, maatschappelijk werk en opvoedtraining), behandeling (GGZ) en communicatietraining aan volwassenen, kinderen en ouderen waarbij er sprake is van:

  • doofheid (vroegdoof, laatdoof, plotsdoof of doofblind)
  • slechthorendheid
  • of een ander hoorprobleem (zoals tinnitus, hyperacusis of de ziekte van Ménière).

Aantal bezoeklocaties

GGMD biedt ambulante zorg vanuit verschillende locaties in Nederland. In 2020 is een kantoor geopend in Almere. Het team van Eindhoven is verhuisd naar Veldhoven. Ga voor een volledig overzicht van de verschillende locaties naar de website www.ggmd.nl.

Naast de zorg die vanuit de vestigingen wordt geboden, leveren we zorg bij cliënten thuis, op het werk, op school of in de woonvorm. GGMD biedt geen klinische zorg of verblijfszorg. Voor medische en audiologische vragen werken wij samen met specialisten zoals KNO-artsen en audiologen.

Missie GGMD    

  • GGMD heeft de passende aanpak voor elk gehoorprobleem in Nederland. Het is onze ambitie dat mensen met gehoorproblemen volwaardig en actief deel kunnen nemen aan de samenleving.
  • GGMD vervult de spilfunctie voor die mensen voor wie horen niet vanzelfsprekend is. Op het gebied van consultatie, doorverwijzen naar en uitvoeren van dienstverlening aan mensen die problemen hebben met het gehoor.

Werken binnen GGMD is prettig, omdat iedereen weet hoe je met elkaar moet communiceren. Hier kun je gewoon jezelf zijn, iedereen is gelijk en leert van elkaar. Vroeger werd ik veel gemaild, nu beeldbellen mensen me via MS Teams en gaan gebaren. Ik heb daardoor meer direct contact met collega’s.

Visie GGMD

GGMD werkt vanuit Positieve Gezondheid. Dit betekent dat elk mens die gehoorproblemen heeft, het vermogen heeft om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om leert gaan.
Positieve gezondheid is eveneens van toepassing op de benadering van onze medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap stimuleren we de eigen regie, vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

In 2021 vindt er een herbezinning plaats op deze missie en visie.

Lees ook:

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster