Voorwoord

Beste lezer,

Welkom bij dit jaarverslag van GGMD waarbij we terugkijken op het jaar 2023. Binnen GGMD gebruiken we Nederlandse gebarentaal (NGT) en Nederlands. We streven ernaar om zoveel mogelijk een tweetalige organisatie te zijn. Dit jaarverslag heeft daarom ook samenvattingen in beide talen.

Ik ben inmiddels ruim een jaar werkzaam als tijdelijk bestuurder van GGMD. Ik neem de taken waar van Hetty van Oldeniel die vanwege ziekte haar werk als bestuurder van GGMD tot op heden heeft moeten neerleggen. Het afgelopen jaar heb ik GGMD leren kennen als een unieke en betekenisvolle organisatie met een specialistisch aanbod, waarbij gepassioneerde en deskundige medewerkers ervoor zorgen dat de zorg voor cliënten van een hoog niveau is. Ik werk dan ook  met veel plezier voor GGMD We worden door onze cliënten zeer positief gewaardeerd.

GGMD heeft de afgelopen jaren turbulente periodes gehad. Periodes die zich kenmerken door onrust, onzekerheid en wisselingen in de aansturing van de organisatie en de teams. Dit heeft een enorme wissel getrokken op de medewerkers en het vertrouwen binnen de organisatie. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om hier verandering in aan te brengen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een positieve beweging op gang aan het komen is en dat de sfeer binnen de organisatie aan het kantelen is. Er is meer rust en vertrouwen aan het ontstaan en ik zie dat er een enorme veerkracht aanwezig is binnen de organisatie.  

In 2023 is er ook stevig ingezet om meer grip te krijgen op de financiën. Daartoe is een aantal veranderingen doorgevoerd om het financiële resultaat positief om te buigen. Mede door de enorme inzet van de medewerkers, zowel in de zorg als de staf, is ons dat ook gelukt. Dit betekent dat er weer ruimte aan het ontstaan is om naar de toekomst van GGMD te kijken. In januari 2024 zijn we hiermee gestart door het organiseren van een bijeenkomst voor alle medewerkers waarbij ontmoeting, verbinding en de inhoudelijke doorontwikkeling van de organisatie centraal stonden. Ik kijk ernaar uit om samen met iedereen binnen GGMD verder te bouwen aan een organisatie die klaar is voor de toekomst.  

In het jaarverslag leest u over de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten en wat we in 2023 met elkaar hebben bereikt. Verder wordt verantwoording afgelegd op het gebied van bestuur en toezicht, medezeggenschap en financiën. Tot slot krijgt u een vooruitblik op het jaar 2024.

Ik wens u namens GGMD veel leesplezier!

Lieke Jansen,
Interim bestuurder GGMD

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster