Hoofdstuk 1

Wie is GGMD en waar staan wij voor?

Onze missie, visie en kernwaarden

Missie en Visie
GGMD zet zich in voor mensen met doofheid of gehoorbeperkingen om hen te ondersteunen in het leiden van een gezond, zelfstandig en gelukkig leven. De organisatie richt zich op de veerkracht en de eigen regie van de cliënten, met een aanbod van behandeling, begeleiding en training die zowel kort- als langdurig kan zijn, afhankelijk van de behoefte van de cliënt.

GGMD streeft naar het versterken van communicatieve zelfredzaamheid, het verbeteren van de energiebalans, het ondersteunen bij het omgaan met emoties en stress, en het bevorderen van zelfstandigheid en participatie binnen het netwerk van de cliënt. We leggen nadruk op multidisciplinaire samenwerking over heel Nederland. Wij weten hoe het is om doof te zijn of met een gehoorbeperking te leven; een kwart van onze medewerkers is dat namelijk zelf. Hierdoor “spreken” we dezelfde taal en is een deel van de medewerkers gebaartaalvaardig. Ook kennen wij de leefwereld en cultuur van mensen met doofheid of een gehoorbeperking.

Organisatiestructuur en Bereik
GGMD opereert als een stichting zonder winstoogmerk en biedt haar diensten aan vanuit diverse locaties verspreid over Nederland. Naast zorg vanuit de vestigingen wordt ook zorg thuis of op andere belangrijke plaatsen voor de cliënt aangeboden. GGMD werkt samen met andere en specialisten waarbij de cliënt centraal staat.

Werkgeverschap
Als werkgever stimuleert GGMD de veerkracht en ontwikkeling van zowel cliënten als medewerkers, met een focus op talentontwikkeling en het bieden van kansen binnen een vitale organisatie.

> Bekijk de video over onze kernwaarden

Onze missie, visie en kernwaarden

GGMD
Beter door het leven met doofheid of gehoorbeperkingen

Waar we voor staan
Je bent doof of hebt een gehoorbeperking en wilt gezond, zelfstandig en gelukkig leven. Gewoon omdat je uit het leven wilt halen wat erin zit!

GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben. We geven hiervoor handvatten en ondersteunen je, zodat je vanuit een stevige basis kunt leven. Samen zetten we ons in voor een kansrijke toekomst.

Waar we voor gaan
GGMD is gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor volwassenen, kinderen & jongeren (en hun gezinnen) die leven met doofheid of een gehoorbeperking. Onze kracht ligt in het behandelen, begeleiden en trainen van cliënten (en hun omgeving) die zich begrensd voelen door hun gehoor of door de samenleving. We bieden onze zorg zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Over GGMD
Wij van GGMD weten waarover we ’t hebben. Wij weten hoe het is om doof te zijn of met een gehoorbeperking te leven; een kwart van onze medewerkers is dat namelijk zelf. Hierdoor “spreken” we dezelfde taal en is een deel van de medewerkers gebaartaalvaardig. Ook kennen wij de leefwereld en cultuur van mensen met doofheid of een gehoorbeperking.

Onze professionele medewerkers zijn ondernemend, vernieuwend en gericht op samenwerking. We werken samen in heel Nederland in multidisciplinaire teams.

Beter door het leven met doofheid of gehoorbeperkingen

In deze animatie volgen we Gea, een werknemer bij GGMD en vertellen we over onze 4 kernwaarden.

Onze expertise

De cliënten van GGMD hebben gemeen dat zij klachten ervaren die gerelateerd zijn aan het gehoor of oor, zoals:

(Geboren) Doof

Duizeligheid en evenwicht

Plots- en laatdoof

Tinnitus

Slechthorend

Hyperacusis

Beperkt in horen èn zien

Cochleair implantaat

In onze behandeling, begeleiding en training gaan wij uit van verschillende levensthema’s. Met deze thema’s leggen we samen de basis voor een gezonder, zelfstandiger en gelukkiger leven:

  • Communicatie: verbeteren van de communicatieve zelfredzaamheid.
  • Energie: verbeteren van de energiebalans. 
  • Gevoelens en gedrag: omgaan met emoties, stress, verlies en acceptatie, ondersteunen bij identiteitsvorming.
  • Netwerk: in regie binnen het netwerk.
  • Denken en doen: verbeteren van focus, geheugen, plannen en organiseren
  • Zelfstandigheid: (structureel) ondersteunen bij zelfstandig wonen en leven.

Onze organisatie

Rechtsvorm
GGMD is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

Verspreid door heel Nederland
We bieden begeleiding, behandeling en training vanuit verschillende locaties in Nederland. Naast de zorg die vanuit de vestigingen wordt geboden, leveren we zorg bij cliënten thuis, op het werk, op school of in de woonvorm. GGMD biedt geen klinische zorg of verblijfszorg.
Voor medische en audiologische vragen werken wij samen met andere specialisten zoals KNO-artsen en audiologen.

GGMD als werkgever
Wij stimuleren de veerkracht, zelfstandigheid en eigen regie van onze cliënten én van onze medewerkers. Samen werken wij aan een vitale organisatie. Daarbij hebben wij oog voor het talent, de ontwikkeling en gezondheid van onze medewerkers, met als doel om hen tot bloei te laten komen. Daarbij vormen eigenaarschap, daadkracht, kansen pakken en voortbouwen op onze kennis en ervaring de basis van onze organisatie.

Zo organiseren we de zorg rondom de cliënt
Binnen GGMD vinden we het van belang dat we uitgaan van de leefwereld van de cliënt.  Onze zorgverleners begrijpen deze leefwereld. Vanuit hun professionaliteit kunnen zij samen met de cliënt bepalen wat er gedaan moet worden, en hoe.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster