Voorwoord bestuurder

Beste lezer,

Welkom bij dit jaarverslag van GGMD waarbij we terugkijken op 2022. Binnen GGMD gebruiken we Nederlandse gebarentaal (NGT) en Nederlands. Dit jaarverslag heeft daarom ook samenvattingen in beide talen. In het jaarverslag leest u over de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten en wat we in 2022 met elkaar hebben bereikt. Verder wordt verantwoording afgelegd op het gebied van bestuur en toezicht, medezeggenschap en financiën. Tot slot krijgt u een vooruitblik op het jaar 2023.

In december 2022 ben ik gestart als tijdelijk bestuurder van GGMD. Ik ben warm onthaald en zie veel passie en enthousiasme binnen de organisatie. Ik ben onder de indruk van de medewerkers die voor GGMD prachtig en belangrijk werk doen. GGMD kijkt terug op een enerverend jaar. Er zijn drie managers gestart op de zorgteams, de krappe arbeidsmarkt blijft een uitdaging en we zijn, net als veel andere GGZ-instellingen geconfronteerd met een omzetverlies. Een belangrijke reden hiervan is de invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM), een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ en een uit balans geraakte verhouding tussen clientgebonden (en dus declarabele tijd) en niet-clientgebonden tijd.  

Ondanks het bewogen financieel jaar heeft GGMD ook weer haar kracht laten zien in 2022. Met passie en betrokkenheid hebben de medewerkers ervoor gezorgd dat de zorg voor de cliënten van een hoog niveau was. Daarnaast is een aantal veranderingen doorgevoerd om het financiële resultaat om te buigen. De medewerkers hebben zich hier enorm voor ingezet en we zien hierdoor een positieve beweging. Alhoewel het de goede kant op gaat, is er ook nog een flinke slag te maken. Als we de resultaten in 2023 hebben verbeterd, gaan we dit borgen.

In 2023 gaan we ons samen met de medewerkers inzetten om tot de gewenste resultaten te komen en de gekozen beleidslijn voort te zetten en de organisatie door te ontwikkelen. Het managementteam en ik willen meer voeling krijgen met de dagelijkse praktijk en dichtbij de medewerkers staan.

Het is onze maatschappelijke en gezamenlijke opdracht om optimale zorg aan onze cliënten te bieden, een fijne en inspirerende werkomgeving te creëren en financieel gezond te zijn en blijven.

Ik wens u namens GGMD veel leesplezier!

Lieke Jansen
Interim-bestuurder GGMD

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster