Hoofdstuk 1

Wie is GGMD en waar staan wij voor?

Onze missie, visie en kernwaarden

GGMD is gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor volwassenen, kinderen en jongeren die leven met doofheid of een gehoorbeperking. Onze kracht ligt in het behandelen, begeleiden en trainen van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor.

Wij weten hoe het is om doof te zijn of met een gehoorbeperking te leven; een kwart van onze medewerkers is dat namelijk zelf. Hierdoor “spreken” we dezelfde taal en is een deel van de medewerkers gebaartaalvaardig. Ook kennen wij de leefwereld en cultuur van mensen met doofheid of een gehoorbeperking.

Onze professionele medewerkers zijn ondernemend, vernieuwend en gericht op samenwerking. We werken samen in heel Nederland in multidisciplinaire teams.

Onze expertise

De cliënten van GGMD hebben gemeen dat zij klachten ervaren die gerelateerd zijn aan het gehoor of oor, zoals:

 • Doof
 • Plotsdoof
 • Slechthorend
 • Doofblind
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Ménière (duizeligheid)
 • Hyperacusis (overgevoeligheid).


Onze organisatie

Zo organiseren we de zorg rondom de cliënt
Binnen GGMD vinden we het van belang dat we uitgaan van de leefwereld van de client en de zorgverlener kent deze leefwereld het beste. Vanuit hun professionaliteit kunnen zij het beste bepalen wat er gedaan moet worden, en hoe.

Onze missie, visie en kernwaarden

GGMD is gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor volwassenen, kinderen en jongeren die leven met doofheid of een gehoorbeperking. Onze kracht ligt in het behandelen, begeleiden en trainen van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor.

Wij weten hoe het is om doof te zijn of met een gehoorbeperking te leven; een kwart van onze medewerkers is dat namelijk zelf. Hierdoor “spreken” we dezelfde taal en is een deel van de medewerkers gebaartaalvaardig. Ook kennen wij de leefwereld en cultuur van mensen met doofheid of een gehoorbeperking.

Onze professionele medewerkers zijn ondernemend, vernieuwend en gericht op samenwerking. We werken samen in heel Nederland in multidisciplinaire teams.

Je bent doof of hebt een gehoorbeperking en wilt gezond, zelfstandig en gelukkig leven. Gewoon omdat je uit het leven wilt halen wat erin zit!

GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben. We geven hiervoor handvatten en ondersteunen je, zodat je vanuit een stevige basis kunt leven.

Onze expertise

De cliënten van GGMD hebben gemeen dat zij klachten ervaren die gerelateerd zijn aan het gehoor of oor, zoals:

 • Doof
 • Plotsdoof
 • Slechthorend
 • Doofblind
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Ménière (duizeligheid)
 • Hyperacusis (overgevoeligheid).

In onze behandeling, begeleiding en training gaan wij uit van verschillende levensthema’s. Met deze thema’s leggen we samen de basis voor een gezonder, zelfstandiger en gelukkiger leven:

 • Communicatie: verbeteren van de communicatieve zelfredzaamheid.
 • Energie: verbeteren van de energiebalans. 
 • Gevoelens en gedrag: omgaan met emoties, stress, verlies en acceptatie.
 • Netwerk: in regie binnen het netwerk.
 • Denken en doen: verbeteren van focus, geheugen, plannen en organiseren
 • Zelfstandigheid: (structureel) ondersteunen bij zelfstandig wonen en leven.

Onze organisatie

Rechtsvorm
GGMD is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

Verspreid door heel Nederland
We bieden begeleiding, behandeling en training vanuit verschillende locaties in Nederland. Naast de zorg die vanuit de vestigingen wordt geboden, leveren we zorg bij cliënten thuis, op het werk, op school of in de woonvorm. GGMD biedt geen klinische zorg of verblijfszorg.
Voor medische en audiologische vragen werken wij samen met andere specialisten zoals KNO-artsen en audiologen.

GGMD als werkgever
Wij stimuleren de veerkracht, zelfstandigheid en eigen regie van onze cliënten én van onze medewerkers. Samen werken wij aan een vitale organisatie. Daarbij hebben wij oog voor het talent, de ontwikkeling en gezondheid van onze medewerkers, met als doel om hen tot bloei te laten komen. Daarbij vormen eigenaarschap, daadkracht, kansen pakken en voortbouwen op onze kennis en ervaring de basis van onze organisatie.

Zo organiseren we de zorg rondom de cliënt
Binnen GGMD vinden we het van belang dat we uitgaan van de leefwereld van de cliënt.  Onze zorgverleners begrijpen deze leefwereld. Vanuit hun professionaliteit kunnen zij samen met de cliënt bepalen wat er gedaan moet worden, en hoe.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster