Voorwoord bestuurder

Beste lezer,

Welkom bij dit jaarverslag. Tweetaligheid is belangrijk. Binnen GGMD gebruiken we NGT en Nederlands. Dit jaarverslag heeft daarom ook samenvattingen in beide talen. Stichting GGMD, Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor mensen met een gehoorbeperking is een gezonde en veerkrachtige organisatie met trotse medewerkers en een hoge clienttevredenheid. Die veerkracht blijkt uit de omslag die er binnen GGMD is gemaakt naar een andere manier van werken als gevolg van de coronacrisis.

Behandeling en begeleiding bieden we nu op locatie en online. Daarmee hebben we de zorg kunnen continueren en voor cliënten kan dit de ideale combinatie zijn. Afhankelijk van het type gehoorbeperking dat een client heeft kijken we naar de manier waarop het contact plaatsvindt. Begeleiding en behandeling blijft maatwerk. Dat we deze resultaten hebben kunnen maken in 2021 getuigt van flexibiliteit en creativiteit van onze medewerkers. Het is prettig te kunnen constateren dat we zoveel kwaliteit binnen GGMD hebben.

Vanaf 2020 zijn we aan het werken aan het op orde krijgen van de basis. In 2021 is de organisatie steviger neergezet. Er is nu meer rust, en er ontstaat ruimte om met een frisse blik vooruit te kijken. We gaan door met het ontwikkelen van ons zorgaanbod. Begeleiding en behandeling ontwikkelt en vernieuwt continu en we richten processen zo in dat er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden binnen GGMD.

Ondernemen, vernieuwen, samenwerken en professionaliseren. Dat is wat ons nu en in de toekomst te doen staat om betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk te blijven voor onze  (toekomstige) cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners.

Net als vorig jaar bieden we het jaarverslag aan in de vorm van een online publicatie waarbij alle hoofdstukken worden geïntroduceerd in Nederlandse gebarentaal (NGT). In dit jaarverslag leest u over de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van 2021. Daarnaast krijgt u een vooruitblik op het jaar 2022.

Ik wens u namens GGMD veel leesplezier!

Hetty van Oldeniel
Bestuurder GGMD

ga terug

ga verder

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster