Hoofdstuk 5

Vooruitkijken naar 2022

We zijn in 2021 begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe strategie en hebben aan het eind van het jaar besloten dat we eerst de basis op orde willen hebben. Voor de komende anderhalf jaar hebben we drie doelstellingen:

 • GGMD is een professionele organisatie die kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare begeleiding en behandeling biedt aan mensen die een gehoorbeperking hebben in Nederland.
 • Binnen GGMD wordt samengewerkt om onze doelen te bereiken en we streven naar een hoge cliënt- en medewerkerstevredenheid.
 • GGMD is een organisatie met een goede reputatie die een betrouwbare en herkenbare positie in de markt heeft.


In 2021 zijn er verschillende projecten van start gegaan om de basis op orde te brengen.

 • Het toewerken naar eenduidige processen en werkwijzen.
 • Het bieden van duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Het ondersteunen en faciliteren van de teams zodat zij in staat zijn om begeleiding en behandeling van goede kwaliteit te bieden.


Hieruit volgen deze 6 verbeterprojecten

 1. Verbeteren inrichting ECD, Elektronisch Clientendossier
 2. Verbeteren capaciteitsplanning
 3. Actualiseren functiehuis
 4. Optimaliseren processen bedrijfsvoering
 5. Beschikbaar stellen tijdige en betrouwbare stuurinformatie
 6. Verbeteren en inbedden informatiebeveiliging


Vervolg strategietraject
Het strategietraject wordt verder opgepakt nadat de processen zijn verbeterd en de achterstanden zijn ingehaald. Het strategietraject neemt meerdere jaren in beslag.

Vooruitkijken naar 2022

Strategieontwikkeling gaat over de keuzes die een organisatie maakt die leiden tot het halen van doelen voor de toekomst. Gezien de turbulente jaren die GGMD achter de rug heeft en de realiteit waarin de organisatie zich momenteel bevindt, is het van belang om voldoende tijd te nemen voor dit ontwikkeltraject.
We zijn in 2021 begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe strategie en hebben aan het eind van het jaar besloten dat we eerst de basis op orde willen hebben. In aanloop naar wat voor organisatie we willen zijn, hebben we voor de komende anderhalf jaar drie doelstellingen vastgesteld:

 • GGMD is een professionele organisatie die kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare begeleiding en behandeling biedt aan mensen die een gehoorbeperking hebben in Nederland.
 • Binnen GGMD wordt samengewerkt om onze doelen te bereiken en we streven naar een hoge cliënt- en medewerkerstevredenheid.
 • GGMD is een organisatie met een goede reputatie die een betrouwbare en herkenbare positie in de markt heeft.

Verbeterprojecten om de basis op orde te brengen

In 2021 zijn er verschillende projecten van start gegaan om de basis op orde te brengen. Deze projecten hebben in 2021 nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Om die reden wordt een groot deel van onze inspanningen in 2022 gericht op het verbeteren van de operationele processen. Dit betekent dat GGMD zich in 2022 in haar strategie allereerst richt op ‘operational excellence’:

 • Het toewerken naar eenduidige processen en werkwijzen.
 • Het bieden van duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Het ondersteunen en faciliteren van de teams zodat zij in staat zijn om begeleiding en behandeling van goede kwaliteit te bieden.

Dit vertaalt zich naar een aantal verbeterprojecten die samen met medewerkers uitgevoerd zullen gaan worden en die moeten leiden tot zichtbare resultaten:

 1. Verbeteren inrichting Careweb/ECD (het primaire proces is duidelijk en het ECD ondersteunt het primaire proces optimaal).
 2. Verbeteren capaciteitsplanning (planning en sturing op benodigde inzet personeel).
 3. Actualiseren functiehuis (meer duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)
 4. Optimaliseren processen bedrijfsvoering (verbeteren interne beheersing en controle)
 5. Beschikbaar stellen tijdige en betrouwbare stuurinformatie
 6. Verbeteren en inbedden informatiebeveiliging (voldoen aan de AVG richtlijnen en de NEN-7510)

Hendrik de Jong

Hendrik de Jong van GGMD biedt leerlingen van Signis Kentalis de begeleiding die hij zelf in zijn jeugd gemist heeft. Hij is zelf doof en zorgt samen met zijn collega’s van Kentalis dat elk kind een sterker zelfbeeld en meer zelfvertrouwen krijgt.

Ondersteuning en aandacht voor de teams

Naast het aanbrengen van een stevig fundament gaat de aandacht in 2022 ook uit naar het verbeteren van de ondersteuning en het faciliteren van de teams zodat zij in staat zijn om begeleiding en behandeling van goede kwaliteit te bieden. Het is van belang om steeds te blijven aansluiten bij de taakvolwassenheid van een team en hetgeen een team op dat moment nodig heeft om de cliënten goed te kunnen begeleiden en behandelen. Dit vraagt om een coachende en faciliterende leiderschapsstijl. De leidinggevende is dichtbij en toegankelijk en reikt tegelijkertijd duidelijke kaders aan en stuurt hierop.    

Om dit mogelijk te maken gaan we in 2022 werken met vijf coachend managers, met een span of support van circa 32 tot 42 medewerkers. Voor zowel leidinggevenden als de teams wordt intervisie georganiseerd (gericht op samenwerking in het team en het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid).

Vervolg strategietraject

Het strategietraject wordt verder opgepakt nadat de processen zijn verbeterd en de achterstanden zijn ingehaald. Het strategietraject neemt meerdere jaren in beslag, waarbij de droom van GGMD nog steeds het einddoel is in 2025:

 • GGMD is de erkende expert op het gebied van gehoorproblemen.
 • Wij vervullen een spilfunctie op het gebied van doorverwijzing, consultatie en uitvoering van dienstverlening.
 • Wij verzorgen landelijk de opleidingen voor professionals die werken met mensen met een gehoorprobleem.
 • Wij beheren een netwerk van specialistische en reguliere partners om de best mogelijke zorg voor onze klanten te geven.

We kijken ernaar uit om de komende jaren samen toe te werken naar een organisatie die betrouwbaar is, samen werkt, clientgericht blijft en een onmisbare partner is in de zorgketen. Met behoud van het goede dat bereikt is in het afgelopen jaar en met de noodzakelijke verbeteringen die nodig zijn in 2022.

ga terug

home

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster