Hoofdstuk 1

Onze missie, visie en kernwaarden

Beter door het leven met doofheid of gehoorbeperkingen. Dat is waar we voor staan. GGMD levert Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij werken landelijk. Medewerkers van GGMD weten wat het is om doof of slechthorend te zijn. Ongeveer een kwart van onze medewerkers is zelf doof of slechthorend.

We blinken uit in onze dienstverlening op het gebied van:

 • Communicatie, verbeteren van de communicatieve zelfredzaamheid.
 • Energie, verbeteren van de energiebalans. Inzicht wat energie geeft en wat energie kost.
 • Emoties en gedrag, goed kunnen omgaan met stress, emotie en verlies.
 • Systeem, terugpakken van de eigen regie binnen het netwerk.
 • Denken en doen, leren omgaan met problemen met aandacht, geheugen, plannen en organiseren.
 • Maatschappelijke ondersteuning, bieden van (structurele) ondersteuning bij het zelfstandig wonen en leven.


Tussen de verschillende vormen van dienstverlening is er sprake van samenhang. Onze kracht ligt in de combinatie van behandeling, begeleiding en training.

Onze missie, visie en kernwaarden

Wie is GGMD en waar staan wij voor?

Beter door het leven met doofheid en gehoorproblemen. Dat is waar we voor staan. GGMD levert Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij werken landelijk en bieden specialistische begeleiding en behandeling aan mensen met een auditieve beperking. Dit zijn volwassenen, kinderen en jongeren die in het dagelijks leven de gevolgen ervaren van hun gehoorbeperking.

We geven hen de handvatten en het zetje in de juiste richting om beter te leren omgaan met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. Medewerkers van GGMD weten wat het is om doof of slechthorend te zijn. Ongeveer een kwart van onze medewerkers is zelf doof of slechthorend. We kennen de leefwereld, cultuur en taal van mensen met een auditieve beperking. Dat is onze expertise. Hierin zit onze meerwaarde!

 • Communicatie, verbeteren van de communicatieve zelfredzaamheid.
 • Energie, verbeteren van de energiebalans. Inzicht wat energie geeft en wat energie kost.
 • Emoties en gedrag, goed kunnen omgaan met stress, emotie en verlies.
 • Systeem, terugpakken van de eigen regie binnen het netwerk.
 • Denken en doen, leren omgaan met problemen met aandacht, geheugen, plannen en organiseren.
 • Maatschappelijke ondersteuning, bieden van (structurele) ondersteuning bij het zelfstandig wonen en leven.

Integraal werken en de pijlers van positieve gezondheid vormen de basis van onze dienstverlening. Hierbij is er aandacht voor alle leefgebieden en vraagstukken van de cliënt. Tussen de verschillende vormen van dienstverlening is er sprake van samenhang. Onze kracht ligt in de combinatie van behandeling, begeleiding en training.

Professionals werken met elkaar samen en stemmen processen, werkwijzen en expertise op elkaar af om tot een gezamenlijk plan (en uitvoering) voor de cliënt te komen.

We streven ernaar om het functioneren van de cliënt op alle levensdomeinen structureel te verbeteren.

We zetten daarbij maximaal in op de eigen regie en veerkracht. Dat geldt ook voor onze medewerkers. We werken met professionele, betrouwbare en gedreven teams. Hierin wordt multidisciplinair gewerkt.

In ons handelen staan deze kernwaarden centraal:

 • Vernieuwend
 • Samenwerkend
 • Ondernemend
 • Professioneel

Beter door het leven met doofheid of gehoorbeperkingen

In deze animatie volgen we Gea, een werknemer bij GGMD en vertellen we over onze 4 kernwaarden.

Aantal bezoeklocaties

Verspreid door heel Nederland

We bieden begeleiding en behandeling vanuit verschillende locaties in Nederland. Dat doen we zowel online als offline. Naast de zorg die vanuit de vestigingen wordt geboden, leveren we zorg bij cliënten thuis, op het werk, op school of in de woonvorm. GGMD biedt geen klinische zorg of verblijfszorg.

ga terug

ga verder

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster